IT Webshop, PC installeren - onderhouden, websites maken ,netwerkje maken, problemen oplossen,.....

Kleine zelfstandige in bijberoep waar wij ook nog computers, printers, tablets, netwerk- en computerbenodigdheden.......etc,  aanbieden via deze site.
Zie "Online Webshop" in het menu.logo 160 160 1

U kan contact opnemen met mij : Contact